Przepisy prawa. Czym różni się zawartość alkoholu we krwi od zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu?

Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości obowiązujące w RP.

Jazda pod wpływem alkoholu ma poważne konsekwencje. Gdy zawartość alkoholu przekracza 0,19 promila we krwi, w zależności od okoliczności zdarzenia, można być nawet zatrzymanym przez policję. Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? To zależy, czy badany kierowca ma więcej, czy mniej niż 0,5 promila alkoholu - innymi słowy czy popełnia przestępstwo, czy wykroczenie. Powyżej 0,5 promila jest to przestępstwo i karane jest odpowiednio surowo.

Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu. (art. 14 Ustawy z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. 1997.98.602)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26.10.1982 r.) definiuje

- stan po spożyciu alkoholu pomiędzy 0,2 i 0,5‰

- nietrzeźwość powyżej 0,5‰

Sposoby pobierania próbki

1. badanie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (badanie alkomatem)

2. badanie zawartości alkoholu we krwi lub moczu (pobranie krwi lub moczu)

Zasady kwalifikacji czynu zabronionego

Zgodnie z przepisami prawa RP można kierować pojazdem jeżeli, zawartość alkoholu we krwi nie przekracza 0,19 promila.

Jeżeli występuje stan po użyciu alkoholu, a więc zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia wykroczenie, za które skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu.

Jeżeli występuje stan nietrzeźwości, a więc zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia przestępstwo i zostanie sporządzony przeciwko niemu akt oskarżenia a sprawa będzie skierowana do Sądu.

Zawartość alkoholu we krwi

– ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach lub mg/l. Wartość ta wykorzystywana jest przez policję i sankcjonowana przez prawo karne.

Definicja promila

Promil (łacińskie promille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem ‰. Stanowi dziesiątą część procenta:

X‰ = X / 1000

1‰ = 1 / 1000 = 0,001 = 0,1%

Promil jako miara zawartości alkoholu we krwi

Promil służy m.in. do określania zawartości alkoholu we krwi. 1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dL (decylitrze) krwi. Spadek u dorosłego człowieka wynosi około 0,15 promila/1h i jest zmienny osobniczo. Śmiertelna dawka alkoholu dla "przeciętnego" człowieka to około 4 - 5 promili (oprócz Polaków i Rosjan:). Rekord dawki to 12,3 promila alkoholu stwierdzonego u człowieka poszkodowanego w wypadku samochodowym pod Skierniewicami. 45-letni mężczyzna przeżył zarówno wypadek, jak i upojenie alkoholowe.

Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi, daje laboratoryjne badanie krwi. W następnej kolejności są to wyniki alkomatu, który jednak określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5-1 godzinie, u pijącej "na pełny żołądek" - po 1,5-3 godzinach. Przeciętnie człowiek spala w ciągu godziny od 0,12 do 0,15 promila alkoholu zawartego we krwi.

Na zawartość alkoholu we krwi i szybkość spadku wpływają następujące czynniki:

 • ilość wchłoniętego czystego alkoholu
 • spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu
 • zawartość wody w organizmie (zależna m.in. od wzrostu i wagi)
 • nastrój i forma psychiczna
 • fakt mieszania lub nie innych alkoholi

Zawartość alkoholu we krwi a zachowanie

Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie:

Zawartość alkoholu

Typowy objaw

0,3‰

rozproszona uwaga

0,8‰

pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm

1,5‰

zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

2‰

zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4‰

senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

5‰

zatrucie, śmierć

Wzory matematyczne

Podjęto wiele prób określenia zawartości alkoholu we krwi. Nie są one dokładne, ponieważ zbyt wiele czynników wpływa na tę zawartość. Przydatne mogą być jednak w samookreśleniu.

Wzór na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

P = A / (K*W)

gdzie:

 • P - zawartość alkoholu we krwi w promilach
 • A - ilość wypitego czystego alkoholu w gramach (pamiętać należy, że gęstość etanolu wynosi 0,8 g/cm3, dlatego butelka wódki 500 ml o zawartości 40% alkoholu nie zawiera 200 g alkoholu, a 160g)
 • K - współczynnik wynoszący (w przybliżeniu) 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet
 • W - masa ciała w kilogramach.

Metoda porcji standardowych

Bardzo przybliżona metoda samookreślenia momentu w którym można zasiąść za kierownicą. Opiera się na liczeniu porcji standardowych, czyli ilości napojów alkoholowych, które zawierają 10 gramów czystego alkoholu, np.:

 • 200 g piwa 5% to 10 g alkoholu etylowego
 • 100 g wina 10% to 10 g alkoholu etylowego
 • 25 g wódki 40% to 10 g alkoholu etylowego

Szybkość rozkładu alkoholu u mężczyzn wynosi 10-12 g, u kobiet 8-10 g. Przyjmując wartość średnią, czyli 10 g, można założyć, że w ciągu jednej godziny wątroba spala jedną porcję standardową.

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w niektórych krajach pozwalająca prowadzić pojazdy mechaniczne:

Kraj  

Promile  

Albania

0,0‰

Andora

0,5‰

Austria

0,5‰

Belgia

0,5‰

Białoruś

0,0‰

Bośnia i Hercegowina

0,5‰

Bułgaria

0,5‰

Chorwacja

0,0‰

Czechy

0,0‰

Dania

0,5‰

Estonia

0,2‰

Finlandia

0,5‰

Francja

0,5‰

Grecja

0,5‰

Hiszpania

0,5‰

Holandia

0,5‰

Irlandia

0,8‰

Islandia

0,5‰

Serbia

0,5‰

Litwa

0,0‰

Luksemburg

0,8‰

Łotwa

0,5‰

Macedonia

0,5‰

Malta

0,8‰

Niemcy

0,5‰

Norwegia

0,5‰

Polska

0,2‰

Portugalia

0,5‰

Rosja

0,0‰

Rumunia

0,0‰

Słowacja

0,0‰

Słowenia

0,5‰

Szwajcaria

0,5‰

Szwecja

0,2‰

Turcja

0,5‰

Ukraina

0,0‰

Węgry

0,0‰

Wielka Brytania

0,8‰

Włochy

0,5‰