Komunikaty wyświetlane w alkomatach - co oznaczają?

Dla początkującego użytkownika obsługa alkomatu może być wyzwaniem. Okazuje się, że opanowanie instrukcji obsługi wiąże się z umiejętnością interpretacji wielu różnych komunikatów. Wyświetlane informacje pojawiają się w formie skrótów, dlatego należy wiedzieć, co kryje się za nimi. W tym artykule blogowym przychodzimy z pomocą, dzięki której po przeczytaniu tego artykułu będziesz umiejętnie je interpretować.

Komunikaty wyświetlane w alkomatach

Podczas użytkowania alkomatów mogą się pojawić różnego rodzaju problemy. Czasem są one do samodzielnego do rozwiązania, a innym razem wymagają niestety oddania urządzenia do serwisu. Przejdźmy zatem do jednego z najczęściej pojawiających się komunikatów, czyli FLO – co to znaczy? Możliwości interpretacji są dwie, natomiast pojawienie się tego skrótu ma związek z błędem przepływu powietrza. Wydech był za słaby lub pomiar był wykonany za krótko. Często wynika to z niejednostajnego wydechu. W takim przypadku po prostu odczekaj przed kolejnym pomiarem. Kolejnym często pojawiającym się komunikatem, ale już łatwiejszym do rozszyfrowania jest CAL, czyli kalibracja alkomatu. W takiej sytuacji może pomóc jedynie specjalista z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Alkomat wymaga serwisu również w przypadku komunikatu Err2. Wtedy również konieczna jest kalibracja, a także wymiana sensora.

Komunikaty o wynikach pomiarów

Inną zaskakującą sytuacją jest ta, w której osoba spożyła alkohol, a pomimo tego alkomat pokazuje 0, czyli 0,00 promila. Takie wartości oznaczają nieprawidłowy pomiar. Trzeba wiedzieć, że jednorazowa stężona dawka alkoholu w wydychanym powietrzu może rozkalibrować alkomat. Błąd kalibracji należy naprawić w serwisie. Promile w wydychanym powietrzu powinny wynosić od 0,2 do 0,5 promila. Przekroczony dopuszczalny poziom sprawia, że alkomat przed użyciem wydaje sygnał.

Komunikaty dotyczące obsługi alkomatu

Kolejny intuicyjny symbol, czyli baT sygnalizuje wyczerpanie baterii. Innym możliwym komunikatem, który pojawia się gdy alkomat nie działa jest Out, czyli przejście w stan spoczynku. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce po upływie około 20 sekund.
Jest to stan przejściowy, więc nie ma powodów do paniki!

Co oznacza komunikat Er4 i jakie jeszcze inne komunikaty możesz zobaczyć na wyswietlaczu?

W pierwszym akapicie rozszyfrowaliśmy skrót Err2, a tym razem przedstawiamy tego typu błąd. Informuje on o bateriach, które nie nadają się do użycia w automacie. Co oznacza komunikat Sen? Podobnie jak dwa wcześniej wymienione komunikaty, również Snr niestety sygnalizuje o konieczności oddania alkomatu do serwisu. Jest ono konieczne również wtedy, gdy alkomat trzeba skalibrować. Wtedy pojawi się komunikat CAL. Alkomat nie będzie również działał poprawnie bez naładowanych baterii.
O wyczerpaniu baterii informuje komunikat baT. Możliwa jest również sytuacja, w której alkomat będzie znajdował się w stanie spoczynku. Wtedy pojawi się komunikat Out. Jednym z często pojawiających się komunikatów jest FLO, który oznacza, że pomiar trzeba powtórzyć.