Kary za jazdę pod wpływem w 2023r.

Lata mijają, a kierowców przyłapanych na jeździe po alkoholu stale przybywa. Dzieje się tak mimo nieustannie prowadzonych kampanii społecznych uświadamiających ryzyko, jakie wiąże się z wsiadaniem za kółko, gdy nie jesteśmy w pełni trzeźwi. Dlatego ustawodawcy postanowili wprowadzić zaostrzenia w kodeksie. Niektóre z nich są drastyczne. Sprawdźcie sami, co czeka osoby przyłapane na jeździe po alkoholu w 2023 roku.

Stan „po spożyciu alkoholu” – jaka kara w 2023 roku?

Podobnie jak w latach ubiegłych, ustawodawca rozróżnia stopień upojenia alkoholem. Gdy alkomaty wykazują 0,2 do 0,5 u badanego, wówczas mówimy o stanie „po spożyciu”. Jeśli podczas kontroli alkomaty policyjne wykazują takie stężenie alkoholu we krwi, karanie winnego rozpoczyna się od nałożenia na niego 15 punktów karnych. Następnie, sprawa kierowana jest do sądu. Tam najprawdopodobniej zostanie orzeczona kara w postaci zakazu kierowania pojazdami na okres od 6 miesięcy do 3 lat (to zależy od dodatkowych okoliczności zdarzenia). Dodatkowo, zostanie zasądzona grzywna, o wysokości nie niższej niż 2,5 tys zł. Jej wysokość może sięgać nawet 30 tyś zł. Co ciekawe, w przypadku przyłapania na prowadzeniu w stanie „po spożyciu”, policjanci raczej odstąpią od natychmiastowego wymierzania mandatu na miejscu zdarzenia, jak było dotychczas. Czyn kierowania pojazdami w stanie „po spożyciu alkoholu” jest traktowany jako wykroczenie.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – jakie konsekwencje czekają kierowcę w 2023 roku?

Gdy stężenie alkoholu we krwi jest wyższe (czyli alkomaty wskazują więcej niż 0,5 promila) stwierdza się stan nietrzeźwości. Wtedy nie jest to już wykroczenie, a przestępstwo. Zmienia się więc sposób karania. W tym przypadku, kierowca nie tylko dostaje 15 punktów karnych, ale też automatycznie musi liczyć się z tym, że zostanie założona mu sprawa karna, której wyrok może obejmować:

  • konieczność zapłacenia do 30 tys zł kary grzywny

  • przymus zapłacenia darowizny na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie niższej niż 5 tyś zł

  • zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej 3 lata (okres ten może wydłużyć się aż do dożywocia, w zależności od tego, jakie były okoliczności wydarzenia, czyli czy np. doszło do kolizji lub wypadku)

  • pozbawienie wolności do 2 lat. W przypadku, gdy kierowca był już wcześniej karany za prowadzenie samochodu lub innego pojazdu będąc nietrzeźwym, wtedy może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności na dłuższy okres (nawet do 5 lat)

Odebranie auta za jazdę po alkoholu w 2023 roku

Najbardziej kontrowersyjna zmiana w przepisach dotyczy jednak nie grzywny, punktów karnych, czy ograniczenia wolności. Nowa broń w rękach organów ścigania w walce o trzeźwość kierowców to możliwość odbierania auta każdemu pijanemu kierowcy, który ostanie skontrolowany na tę okoliczność. Gdy kierowca ma więcej niż 1,5 promila alkoholu we krwi lub jeśli spowodował wypadek i miał przy tym więcej niż pół promila alkoholu, a także jeśli jest recydywistą i został przyłapany po raz kolejny na jeździe pod wpływem alkoholu, wtedy musi liczyć się z tym, że jego auto zostanie natychmiast zajęte przez policję. Mienie przepada na rzecz skarbu państwa (na wniosek prokuratury). Jeśli samochód jest w leasingu, kredycie lub jeśli jest to pojazd służbowy, wówczas kierująca nim pijana osoba musi zapłacić karę o równowartości rynkowej ceny pojazdu.